logo

MONSTONE.hu

Sopron, Károly-kilátó
GALÉRIA

A Soproni-hegység és környéke

A Soproni-hegységben és környékén két, időben egymástól nagyon távoli korszak hagyta ott nyomát. A hegység fő tömegét adó ősi, erősen átalakult kőzetek, a csillámpala és a gneisz, az Alpoknak a határon éppenhogy csak átnyúló vonulatai, közvetlen rokonságban az Alpok kristályos aljzatával vannak. A vonulat utolsó kibukkanása kelet felé a Harkai-kúp - Kópháza - Balf - Fertőrákos vonalban van, aztán nagyon hirtelen tűnik el nagy mélységbe a Kisalföld irányába. Ezek a kőzetek nem itt keletkeztek, hanem innen néhány száz km-re DNY-ra, valahol Afrika partjainak közelében. Mostani helyükre az Alpok felgyűrődésekor jutottak, ekkor „csúsztak” ide és emelkedtek ki. Ez a folyamat a miocén kor elején fejeződött be, és nagyon hosszú idő után ekkor jelenik meg rajta az első fiatalabb üledék is, a brennbergi szén, illetve a hegység nyugati részét borító vastag kavicstakaró. A hegységképződési folyamatok következménye volt, hogy néhány közeli terület, eltérő időpontban és mértékben megsüllyedt (pl. Bécsi-medence, Kisalföld, de néhány kisebb medence is). Még a miocén korban tenger öntötte el ezeket a mélyebb területeket, ami látványos képződményeket is hagyott maga után - ilyenek a tenger gazdag élővilágáról árulkodó fertőrákosi lajtamészkő, vagy a határmenti, homokkőbe vájódott barlangok. A miocén elején még alacsony dombvidék a pleisztocén elején tovább emelkedett, mai arculata, magassága, völgyhálózata már az ezt követő lepusztulások eredménye.

A Soproni-hegységben nem találkozunk ugyan látványos sziklaképződményekkel, de történetük ősi és érdekes - séta közben érdemes belegondolni az évmilliókba, hogy térben és időben milyen nagy léptékű dolgok történtek, míg a hegyek, völgyek elnyerték mai formájukat. Az ismerkedéshez az egyik legjobb célpont a brennbergi völgyből nyíló Tolvaj-árok és az Ultra hegy. Itt, a hegység közepén, nem csak a fő kőzetekkel, a csillámpalával és gneisszel találkozhatunk, hanem egy feltárásban előbukkan a hegység különlegessége is, a hófehér leukofillit. A völgy egy törésvonal mentén alakult ki, a kis patak gneiszbe vágta a medrét, amit néhány kisebb feltárásban lehet látni az út mentén. E fölött kb. 5-10 m magasságtól következnek a gneisznél idősebb palarétegek, és az Ultrára felsétálva nagyrészt már csak palával találkozunk. Általában a fiatalabb rétegek szoktak felül lenni, itt ez most fordítva van, de a kövek keletkezési körülményei megmagyarázzák ezt a fordított helyzetet.

A palák egy, valamikor az ópaleozoikum idején lerakódott, agyagos, iszapos, néhol homokkal tarkított üledékből alakultak át többszörös metamorfózis hatására csillámpalává. Már biztosan érte őket a variszkuszi hegységképződés átalakító hatása (esetleg a kaledóniai is), amikor a karbon időszak közepén forró magma érte el, ami még a mélységben gránitként szilárdult meg. A további történetük már közös, a későbbi metamorf hatások együtt érték őket, és ennek során alakult át a gránit gneisszé.

A kréta időszak végén, az Afrikai és Európai kontinens közeledésével indult az alpi hegységképződés, ennek a kb. 40 millió éves folyamatnak a végeredményeként emelkedett ki és került mai helyére a hegység. Az emelkedéssel csökkent a köveket érő nyomás és hőmérséklet, így egy fordított átalakulás következett be, az utunkba akadó köveken elsősorban ennek az eredményét láthatjuk. Ennek a terméke például az Ultrán nagy számban előforduló gránát nevű ásvány - amiket szabad szemmel is könnyű felismerni, ha vörösbarna pöttyöket keresünk a köveken. A kövek csillogását adó muszkovit csillámok szintén a metamorfózis termékei, ezeket megtaláljuk a palákban és a gneiszekben egyaránt.

A völgy további érdekessége még a leukofillit, fehér, könnyen morzsolódó rétegeit közvetlenül egy gneisz kibukkanás fölött láthatjuk egy feltárásban. A gneisz és a palák határvonalán alakult ki, amikor a nagy kőzettömegek elcsúsztak egymáson. Jellegzetes színét egy, a folyamat során kialakult ásványnak, a leuchtenbergitnek köszönheti.

A Tolvaj-árkot busszal és kocsival is meg lehet közelíteni, a völgy a brennbergi völgyben, az Ifjúsági Táborral szemben indul, itt parkolásra is van lehetőség. A völgyben bónuszként az erdészet Természetismereti Tanösvényét is megtekinthetjük, ami elsősorban a hegység növény- és állatvilágát mutatja be. Kapcsolódik is témánkhoz, hiszen a gneiszek és palák mállásával alakul ki az a savanyú erdőtalaj, ami a helyi, jellegzetes növényvilágnak az alapja.


Sopron köveit ezen kívül néhány feltárásban, volt kőfejtőben lehet megnézni, de nagy területen szétszórva, ezek közül is érdemes felkeresni néhányat (bár a legtöbb mára erősen benőtt). A legérdekesebb a Vas-hegyi Glóriett. A kilátó alatti kis kőfejtőben a palában gneisz csíkokat láthatunk, itt nem csúszott el egymáson a két különböző kőzettömeg, így eredeti formájában őrződött meg a gránit benyomulás. Eléréséhez a Kőfejtő út elején érdemes parkolni, innen rövid sétával elérhető a kilátó egy táblával is jelzett ösvényen.

gránátos csillámpala az Ultráról
A Vöröshídi feltárás a hegység legjellegzetesebb csillámpaláját mutatja be, amin elsősorban az alpi hegységképződés fordított metamorfózisának hatását láthatjuk. A feltárás közvetlenül a Brennbergbe vezető út mellett van, parkolni kb. 50 méterrel előtte, egy délre induló erdészeti út bejáratánál lehet. A volt kőfejtő mára erősen benőtt, de ugyanezzel a palával találkozunk az Ultrán is, ráadásul ott még több van a gránátot tartalmazó kövekből.

Gneiszekkel inkább a városhoz közeli részeken találkozunk, de a legtöbb feltárás el van kerítve, így nem látogatható. A legkönnyebben a Deákkúti feltárást lehet elérni, ami a Károly-kilátóhoz vezető út legelején van, de meg lehet tekinteni a Harkai-kúp védett feltárását is. A Harkai-kúp megközelíthető a falu felől ösvényeken, vagy még a falu előtt, a szőlők közt bevezető földúton.

A leukofillit legismertebb feltárása Bánfalván található a Nándor-magaslat tövében. Kocsival, busszal és gyalog is könnyen megközelíthető, mivel közvetlenül az Ady E. út mellett fekszik.

A hegység kristályos kőzeteinek legnyugatibb nyúlványa Óbrennbergen található, a Kőbérc keleti oldalán két kis kőfejtő mutatja be azokat a kőzeteket, amelyek a legjobban megőrizték a korábbi metamorfózisok nyomait. Olyan ásványok találhatók benne, amelyek arra utalnak, hogy ezek a kövek megjárták a földköpeny nagy mélységeit, és közel kerültek a megolvadás határához. Sajnos ezek olyan picik, hogy szabad szemmel nem láthatóak (nagyítóval sem), egyetlen kivétel a biotit csillám, amelynek fekete lemezkéi tömegesen megtalálhatóak.


Persze soproni kirándulásaink nem csak a kövekről szólnak, mind a négy évszakban meg lehet találni a hegyek, völgyek, erdők szépségeit. Néhány kedvenc útvonal (a Tolvaj-árkon kívül):

Mindenkinek, aki idelátogat, érdemes egyszer végigjárni a Ciklámen utat. Meg lehet tenni a teljes, kb. 8 km-s távot a Lővér szállótól a Várhelyig, de aki kevesebbre vállalkozik, becsatlakozhat a Károly-kilátó parkolójánál vagy a Hétbükkfánál is - az út végig nagyon szép erdőben vezet, ahol a ciklámenen kívül a hegység egyéb jellegzetes növényeit is láthatjuk (pl. áfonyát), nedves időben pedig rengeteg a szalamandra. A Várhelyhez közeledve már feltűnnek az erdőben a kora vaskori halomsírok, a Bella-emlékműnél pedig egy régészeti bemutatóvá alakított sírt láthatunk. A halomsírok népének sáncvárán belül áll a néhány perces sétával elérhető kilátó.

Nagy kedvenc a Muck romos határőr épületei és a harkai Istenszéke közötti hegygerinceken vezető, határmenti út (piros jelzés). Egyik oldalon nagyon szép tölgyesek láthatók (néha gesztenyés), a másik oldalon pedig a nyírekkel beültetett volt határsáv. Különösen ősszel kellemes a két különböző jellegű erdő, gombákkal, virágokkal, szederrel. A kövek sem maradnak ki, ugyan ez csak az útszéli törmelékben látható, de a turistaút többször áthalad a pala-gneisz határon, még leukofillit is előfordul.


a brennbergi kocsmatemplom
Brennberg és a hegység nyugati fele: Ha kimegyünk Brennbergbányára, pont ugyanolyan hegyeket, völgyeket láthatunk, mint idáig, de a látszat csalóka, ezek már teljesen más anyagból épülnek fel. Az ősi, kristályos kőzetek utolsó kibukkanása az Óbrennbergi részen van a Kovács-ároknál, de innen nyugat felé hirtelen eltűnik a mélybe, és a rárakódott miocén kori üledékek uralkodnak. A palákra közvetlenül édesvízi hordalékok rakódtak az alsó miocénban (kb 20 millió éve), ezek tartalmazzák azokat a 4-15 méter vastag széntelepeket, amikre Brennberg bányászata alapult. A szén növénymaradványai vízparti, mocsaras környezetre utalnak és arra, hogy ekkor még sokkal melegebb éghajlat volt a környéken. Efölött nagy vastagságban kavicsos, homokos, márgás rétegek váltakoznak, és ez van felszínen is. Mindez egy hatalmas folyó hordaléka, ami az Alpok lepusztuló köveit szállította. A kavicsok anyaga nagyrészt a sopronihoz hasonló pala és gneisz, de előfordulnak mészkőkavicsok is, amik már nagyobb távolságból kerültek ide. Még az alsó miocén során Brennberg és Sieggraben (Szikra) között egy tektonikai medence alakult ki, ahol törésvonalak mentén mélyebb helyzetbe kerültek az alaphegység kőzetei és a szénrétegek. A süllyedés nagyarányú, amíg Brennbergnél még a felszínre is kibukkant a szén, addig az innen 2,5 km-re nyugatra lévő Szent-István aknánál már 600 m mélyen folyt a bányászat. Az így kialakult lépcsős vetőrendszer ugyan megnehezítette a bányászatot, de pont ez a folyamat játszott szerepet abban, hogy jó minőségű barnaszén képződjön a mélyre betemetett mocsári növényzetből.

Brennbergbánya településfejlődése is kirajzolja a szénrétegek egyre mélyebbre zökkenését - a kolónia első házai azon a részen épültek, ahol külfejtéssel vagy kisebb aknákkal is elérhették a rétegeket, a későbbi telepek viszont már a mélyebb aknák körül alakultak ki (Borbála-telep, Hermesz stb.). A szénbányászat történetéről bővebben lehet olvasni a Soproni Szemle 1940. 4-5. számában: Vajk Artúr: A brennbergi szénbányászat és a bécsi hajózható csatorna (le kell görgetni a 12. oldalig). Szintén a Soproni Szemle egyik cikkében (1992. 3.sz. 52.oldal) olvastam utalást arra, hogy már 200 évvel a bányászat kezdete előtt tudomása volt a városnak az "égő", "füstölgő" hegyekről - amik aztán Brennberg nevét adták.

Miután '53-ban bezárt az utolsó akna, rekultiválták a területet, eltűntek a gépek és az ipari épületek, de még így is lépten-nyomon találkozunk a 200 éven át tartó bányászat emlékeivel. A faluba érve rögtön megláthatjuk az érdekes párosítást, a "kocsmatemplomot", előtte csillékkel, információs táblával. Az 1930-ban, Füredi Oszkár által tervezett templomnak még a belseje is a bányavágatok ácsolatára emlékeztet. Óbrennberg felé haladva jutunk el a kis Bányászati Múzeumhoz, amit a Rudolf-akna gépházában rendeztek be. A múzeum körüli területen volt a legelső bányatelek, ahol a történet kezdődött. Érdemes egy pillantást vetni a bányászlakásokra is, a legszebbeket Óhermeszen látni, a védett házsorokat szintén Füredi Oszkár tervezte.

Brennberg szép kirándulások kiindulópontja is. A templomtól a piros + jelzést követve jutunk ki a határmenti útra, innen a piros jelzés vezet a Magas-bérc irányába. Útközben érdemes átugrani az osztrák oldalra, és megnézni az egyetlen megmaradt akna, az Ilona-akna (Helenenschacht) épületét. Innen már csak 1 km a Magas-bérci kilátó, ahonnan szép időben a Semmeringre láthatunk. Továbbsétálva kb 250 m-re egy aszfaltútra érünk, innen még 400 m a bejárat a Szent-István akna emlékművéhez. Ha a kopjafa után besétálunk az erdőbe, akkor balról az akna mára már beerdősült meddőhányóját láthatjuk, jobbra pedig egy (zárt) táróbejáratot. További érdekességet jelentenek a táró környékén látható nagy méretű metamorf kőzettömbök. Nem helyi eredetűek (többségük a Rozália-hegységből való), de nem is a miocén kori folyam szállította ide, mint a többi kavicsot - ezek ugyanis nincsenek lekerekítve. A legvalószínűbb elmélet szerint iszapárral kerülhettek a mostani helyükre - ez többször ismétlődő esemény lehetett, hiszen nagy, kb. 40-50 km2-es területen találkozhatunk az akár 2 m-es nagyságot elérő tömbökkel.


Fertőrákos és a miocén tenger maradványai: Az Alpok, Kárpátok felgyűrődése után a Kárpát-medence süllyedésnek indult, de térben és időben is egyenetlenül, különböző pontjai különböző időpontokban és mértékben süllyedtek meg. A süllyedékeket tenger öntötte el, ami néhány évmillión keresztül összeköttetésben maradt a Földközi-tengerrel. Ez az összeköttetés a középső miocén végére (szarmata, kb. 11,5 millió éve) szűnt meg, innentől egyre inkább kiédesedett a vize. Az így kialakult Pannon-tó folyamatosan töltődött fel ÉNY-i és ÉK-i irányból, és a miocén-pleisztocén határán végleg eltűnt.

Sopron környékén a tengerelöntés az alsó-badeni korban, cirka 16 millió éve indult. Kapcsolatban ekkor a Bécsi-medencével volt a Kismartoni-öböl révén, a Kisalföldtől a kiemelt Mihályi-hát választotta el. A badeni kor tengerének mélyebb részein agyagos üledékek rakódtak le, ebből az anyagból dolgoztak a Sopron melletti téglagyárak. A sekélyebb, zátonyos részeken képződött a lajtamészkő, anyagát mészvázú élőlények, döntő többségében mészalgák maradványai adják. Nagy számban találhatunk benne fosszíliákat, kagylók, mohaállatok, türkésbőrűek maradványai mellett cápafogak is előfordulnak. Leginkább a keményebb héjú kagylók vázai maradtak meg, elsősorban nagy méretű fésűskagylók és osztrigahéjak.

A lajtamészkő legszebb feltárása a fertőrákosi püspöki kőfejtő. Impozáns, oszlopcsarnokos megjelenését a különleges bányaművelésnek köszönheti, a fejtés során csak a mélyebb, építésre alkalmas tömör rétegeket szedték ki, a porózusabb, kevésbé jó minőségű rétegek a helyükön maradtak. A kőfejtő kb. 40 méter vastagságban tárja fel a mészkövet, a falakon, oszlopokon jól megfigyelhetőek a miocén tenger kövületei. Legalsó pontján néhány centis bentonit réteg látható, ami korabeli vulkánok hamujából alakult át. A fedőben a szarmata kor kezdetét durva kavicslerakódás jelzi, az efölötti lyukacsosabb, homokos mészkő kövületei már csökkentsósvízi környezetre utalnak. A kőfejtő 2015. jún. 20.-tól felújítás után újra látogatható.

De a közelben akad egyéb érdekesség is. Ha Sopronkőhidánál elmegyünk a Páneurópai Piknik emlékhelyének irányába, útközben két felhagyott kavics/homok bányába is betérhetünk. Az elágazástól kb. 1,5 km-re, az út keleti felén található a Réti-forrás külfejtése, innen még 1,5 km az út nyugati felén a Piusz-pusztai gödör. Mindkettő felső szarmata/pannon korú rétegeket tár fel, amik meredek vízparton képződtek - annyi különbséggel, hogy Piuszpusztánál egy korabeli folyó deltájának nyomát is kimutatták. A Réti-forrás területén akár egy bemutató- és/vagy kirándulóhelyet is érdemes lenne létrehozni (a szemét elhordása után), a gyerekek nagyon jól elszórakoznának a területen. A megmaradt falak kavics és homokrétegek váltakozásából állnak, köztük rengeteg csiga és kagylómaradvánnyal, homokbabákkal. Közben annyira finom homokon járunk, hogy tisztára a tengerparton érezheti magát ember.

A határnyitás óta látogatható a Dudlesz erdő két barlangja, az Ottó és a Ferenc barlang. Elég meglepő helyen vannak, senki nem gondolná, hogy ezen a lapos tájon, jellegtelen erdőben két ekkora barlang rejtőzik. Mindkettő kényelmesen bejárható, a nagyobbik, Ferenc barlang 25 méter mély és több, mint 2 méter magas, az Ottó barlang nem sokkal marad el ettől. Szarmata korú sávos, meszes homokkőben keletkeztek, a keletkezés körülményeire eddig egy elméletet találtam: eszerint alatta karsztosodott lajtamészkő lehet, annak üregébe omolhatott bele a homokkő, és tulajdonképpen "átöröklődött" az üreg. A határtól csak kb. 500 méterre fekvő barlangokat ma már jelzett úton lehet megközelíteni, minden turistatérképen szerepelnek.

nyíl